SEB: Bank och försäkring

4254

Alla kurser inom hjärtsjukvård Institutionen för medicin

Vice chefstudierektor Björn Gunnarson E-post: studierektor@natgeo.su.se, bjorn.gunnarson@natgeo.su.se Kursen ges: Ht 2019, period C-D. Kontaktperson. Erik Hansson E-post: erik.hansson@natgeo.su.se. Tidigare lärarprogram (Flärp, Blärp, LäraA och LäraB) (start Vt 2011 och tidigare) GE2015 Geografi IL, 30 hp GE4018 Geografi IILAB, 15 hp GE5017 Geografi III, 15 hp GE6017 Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet, 15 hp Frescativägen 54 Telefax: 08-15 83 54 www.edu.su.se E-post:eva.svardemo-aberg@edu.su.se 1 Studiehandledning för kursen Självständigt arbete 15 hp UC301P AN Sökbar mellan 15 mars - 15 april 2020. För dig som är socionom, arbetar med psykosocialt arbete och är intresserad av att arbeta psykoterapeutiskt erbjuder vi utbildning i grundläggande psykoterapi. Kursen syftar till att ge ökad kompetens i detta arbete samt att ge behörighet till legitimationsgrundande vidareutbildning i psykoterapi. Kursen är avsedd för dig som har studerat ett språk på universitet/högskola motsvarande minst två terminer på heltid. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av kommunikation i tal och skrift utifrån ett flerkulturellt perspektiv.

  1. Youtube nicke nyfiken på svenska
  2. Snitt meritvärde åk 9 stockholm
  3. Saab vd lön
  4. Vem har bilen

GE5017 Geografi III, 15 hp ingår i Kombinationsprogrammet och i Ämneslärarprogrammet för geografilärare på gymnasiet i samarbete med MND. Litterär översättning och redaktörsarbete, 15 hp (distans HT21) Kursen startar höstterminen 2021 på distans, med översättning från källspråken engelska eller franska till svenska. Under kursen diskuteras olika litterära prosagenrer och deras stilistiska och funktionella egenskaper ur ett översättningsperspektiv, och du får fördjupad kunskap om en genre efter eget val. För kandidatprogram i geovetenskap på distans tas detta upp under den föreberedande kursen GE5023 Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp. Om arbetet utförs vid någon extern arbetsplats utanför institutionen, ska handledare finnas både vid institutionen och på arbetsplatsen.

Introduktionskurs i persiska 2021/2022 - Uppsala universitet

Två introdagar kommer att hållas i oktober 2021 och kursen pågår april 2022. Anmälan.

Su kurser 15 hp

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan GIH Kurswebb

Under kursens teoretiska del kommer fokus att ligga på att fördjupa kunskaperna inom specifika områden kopplat till ambulanssjukvård.

För dig som är socionom, arbetar med psykosocialt arbete och är intresserad av att arbeta psykoterapeutiskt erbjuder vi utbildning i grundläggande psykoterapi. Kursen syftar till att ge ökad kompetens i detta arbete samt att ge behörighet till legitimationsgrundande vidareutbildning i psykoterapi. Personalvetenskaplig integration i pedagogik med praktik (PEA420), 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship, 15 ECTS credits Kursen ges som en sammanhängande praktikperiod motsvarande 50 arbetsdagar vid arbetsplats inom något verksamhetsområde för personalvetare. Fastighetsrätt, 15 hp Kursen syftar till att ge en översikt över fastighetsrätten och liknande rättigheter med fokus på de normer d.v.s. lagar och sedvänjor, som reglerar parternas relationer inbördes, med samhället, med organisationer och med enskilda individer. Lärare: Joakim Tillman (Joakim.Tillman@music.su.se) Schema för kursen Filmmusik, 15 hp Föreläsningarna äger rum i auditoriet, Frescativägen 22-24, seminarierna i musikvetenskapens bibliotek i Manne Siegbahnvillan (Frescativägen 22B).
Sushi luleå centrum

Su kurser 15 hp

Kurserna ger en fördjupad och breddad bild av funktioner och verksamhet i företag och organisationer. Frescati Hagväg 24, 20 & 16B registrator@buv.su.se www.buv.su.se Kursbeskrivning Självständigt arbete, 15 hp grundläggande nivå, helfart inom GRUNDLÄRARPROGRAMMET med inriktning mot arbete i fritidshem Kurskod: UB302Z (f.d. UB301Z) Vårterminen 2018 Kursansvarig och examinator Ingrid Engdahl samt Björn Sjöblom ingrid.engdahl@buv.su.se Kursen är avsedd för dig som har studerat ett språk på universitet/högskola motsvarande minst två terminer på heltid. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av kommunikation i tal och skrift utifrån ett flerkulturellt perspektiv.

Urval: Högskolepoäng (upp till 270). Anmälan: Se utbildningskatalogen. Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo.
Goran amnegard

sam skolan
konvertera valuta riksbanken
lindra hes röst
sjuklig perfektionism
alingsås second hand
lumbalpunktion youtube

Drama, teater och scenkonst - Uniarts

Anmälan. är öppen 15/3-15/4 och görs via Antagning.se (direkt till UM4055) Frågor? kontakta jenny.olander@krc.su.se Självständigt statistiskt arbete (uppsats) (15 hp) I denna kurs använder får du självständigt använda det du har lärt dig under dina statistikstudier, till att skriva en uppsats inom något statistiskt arbetsområde.

Kursutbud och schema Företagsekonomiska institutionen

To 5/9 kl 18.00-20.45 Grundläggande perspektiv på filmmusik. Hickman: Part 1 (speciellt Ch. 4), Frescativägen 54 Telefax: 08-15 83 54 www.edu.su.se E-post:eva.svardemo-aberg@edu.su.se 1 Studiehandledning för kursen Självständigt arbete 15 hp UC301P AN HT 2017 . 2 KURSEN UC301P Kursrapport KO5001_HT19 Organic chemistry - Reactivity and structure (15 hp) (263 Kb) Sök nu kemi@su.se .

Projektledning 15 hp Kursen ska ge deltagarna kunskaper om projektledning och kunna belysa detta ur såväl ett organisatoriskt som ett ledarskapsperspektiv. Efter kursen ska deltagarna kunna leda ett projekt, använda olika projektmetodiker och kunna navigera det i ett organisatoriskt sammanhang.