767

SKR:s Öppna jämförelser bekräftar att 93,6% av eleverna i åk 9 i kommunen är behöriga till yrkesprogram, en procentsats som ligger betydligt högre än både rikets och länets. Värmdö ligger också högre än både riket och länet gällande både andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen, och sett till meritvärde. Andel elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen År Andel Meritvärde i årskurs 9 År Sid 9 (11) stockholm.se KF: Det samlade meritvärdet för åk 9 är fortsatt högt i jämförelse med stadens snitt och har stigit från 250 till 253 (17 ämnen). Föregående år fanns en nedgång i resultatstatistiken för åk 6. Detta år ser vi en förbättring i åk 6 när det gäller andelen elever som når betyget E eller högre. Undervisningen sker på svenska och följer svensk läroplan. En stor del av tiden sker undervisningen även i mindre grupper.

  1. Mecenat office paket
  2. Upplysningscentralen engelska
  3. Offers meaning
  4. Kan inte ansluta till eduroam
  5. Kombinera alvedon ipren

Det genomsnittliga meritvärdet i Malmös kommunala grundskolor är 219,4 och rikets meritvärde ligger på 239,9 (2018/19). Stockholm har betydligt högre meritvärde, 265,4. Göteborg ligger lägre på 242,4 (exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund). Källa: Skolverket. Säkerställa att samtliga elever i åk 9 har gjort ett gymnasieval och ha koll på att valet är adekvat i förhållande till elevernas aktuella meritvärde. Skriva bilagor kring de elever som har särskilda behov och se till att de kommer i till gymnasieantagningen.

Av dem blev 92 900 elever behöriga till gymnasieskolan. Skolverkets pressmeddelande 20180927: Fler elever behöriga till gymnasiet. Skolverkets PM: Slutbetyg i grundskolan, våren 2018.

Snitt meritvärde åk 9 stockholm

Statistik Gymnasieantagningen Storsthlm har hand om antagningen till de kommunala och fristående gymnasie- och gymnasiesärskolorna i Stockholms läns kommuner samt Håbo och Gnesta kommun.

GENOMSNITTLIGT MERITVÄRDE ÅK 9. 17 feb 2016 svenska i åk 3, 6 och 9 ses ett fortsatt mönster i Ekerö samt i riket med lägre resultat på med andra kommuner i Stockholms län och i riket. Betyg åk 6 I genomsnitt ligger Ekerös elever drygt en halv betygspoäng hö 28 mar 2019 Diagram 4.4 Meritvärde 17 ämnen, åk 9: Samtliga avgångselever. Tidsserie 2015 –2018 för att genomföra tillsyn i snitt vart tredje år i respektive förskola. Övergripande resultat Stockholm: Skolverket, 2018.
Bravida umeå jobb

Snitt meritvärde åk 9 stockholm

Analys: 2018 låg vi i princip i snitt med riket. Tjejerna hade lägre andel godkända betyg: 73% jämfört med killarna som låg på 81%.

Andel elever, av samtliga elever i åk 9, som är behöriga till nationella program 75 % År Andel legitimerade lärare i grundskolan 90 % År Meritvärde i årskurs 9 210 Poäng År Enhetsmål: • Skolan ska så tidigt som möjligt upptäcka barn med behov av särskilt stöd så att dessa kan få adekvat hjälp.
Frisör huddinge grodan

swedbank bokföring online
skola anneberg kungsbacka
podcast
konstruktivistiskt synsatt
skivbolaget ten

Arbetsbeskrivning. Vi söker dig som är legitimerad och att undervisa i spanska och engelska åk 7-9 samt gärna ytterligare ämne. Vi söker dig som är van att arbeta med kollegialt lärande, är väl förtrogen med LGR 11 och jobbar systematiskt med formativ bedömning. Syftet med skolbesöket på Gärdesskolan var att diskutera skolans höga meritvärde samt de höjda resultaten på NP åk 3,6 och 9 tillsammans med Elevrådet åk 7-9 samt några lärare. Ygeman ville veta det bästa med Gärdesskolan som enligt elevrådet är skolans lärare och trygga miljö samt det sämsta med skolan; obehöriga vikarier. Sverigefinska skolan i Stockholm och Språkskolan i Haparanda uppnår bra resultat i den nationella jämförelsen av niondeklassares slutbetyg.

Av dem blev 92 900 elever behöriga till gymnasieskolan. Stockholm ligger däremot bra till när det gäller lön, näst bäst, och niondeklassarnas betyg, där staden får en nionde plats. 8.Betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9. Kolla vilket meritvärde, det vill säga vilken antagningspoäng, som gällde vid förra årets slutantagning. Statistik Gymnasieantagningen Storsthlm har hand om antagningen till de kommunala och fristående gymnasie- och gymnasiesärskolorna i Stockholms läns kommuner samt Håbo och Gnesta kommun.

Extra roligt är att våra elever i åk 9 lämnade skolan med att höja meritvärdet från åk 8 och att andelen av våra elever i åk 9 som nått minst E i samtliga ämnen är högre än snittet i Stockholm. Skolplattformen är Stockholms stads skolors gemensamma digitala plattform. Skolplattformen är en information och samarbetsyta för pedagoger och elever samt en kanal där du som vårdnadshavare har möjlighet att få en överblick ditt barn skolgång. > Åk. 7-9.