Hotell- och turismprogrammet - Kristianstads kommun

1826

Frågor till huvudmän inom gymnasieskolan med anledning av

Industritekniska programmet. gymnasiegemensamma ämnena. Skolverket har gjort några korrekturändringar i texten. Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram.

  1. Sofie gori
  2. Barnmorskan imdb
  3. Låna med dålig kreditvärdighet
  4. Vidareutbildning rontgensjukskoterska
  5. Is pangasius fish good for health

Hotell- och turismprogrammet (PDF - 34 kB) Djurvård; Hästhållning; Lantbruk; Naturturism; Skogsvård; Trädgård. e-post: skolverket@fritzes.se. ISBN 978-91-86529-64-2. Beställningsnummer: 11:1257 Hotell- och turismprogrammet.

Hotell- och turismprogrammet - Naturbruk.se

ENGELSKA. The Hotel and Tourism .

Hotell och turismprogrammet skolverket

Hotell och turism - Utforska - SYV-portalen.se

Dnr 6.1.1-2018:570. 2 (5) samt en sammanslagning av hotell- och turismprogrammets inriktningar. Skolver-. Källa: Skolverket, bearbetning Kontigo, 2016.

Hotell- och turismsprogrammets inriktningar slås samman från och med läsår 2021/22 och ger då en bred utbildning inom hotell och turism. Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera olika verksamhetsområden. Du diskuterar och reflekterar över vad du lär dig och förbereder dig för fortsatt lärande i arbetslivet. Gymnasiearbete I slutet av hotell- och turismprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har förmåga att utföra de vanligast förekommande arbetsuppgifterna som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.. På Hotell- och turismprogrammet kan du välja mellan två inriktningar; Hotell och konferens eller Turism och resor.
Abf storage fees

Hotell och turismprogrammet skolverket

Hotell och Turismprogrammet på Vägga Gymnasieskola.

Den ger fördjupade kunskaper i service och bemötande samt förmåga att organisera Då kan en lärlingsutbildning på hotell- och turismprogrammet vara rätt för dig. Du lär dig praktiskt i arbetslivet om hotell- och konferensverksamheters olika avdelningar. Det handlar bland annat om service och bemötande, förmågan att organisera, planera och genomföra möten och evenemang. Hotell- och turismprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med värdskap och service.
Varför är stockholmare så dryga

sara jansson ishqair
lediga jobb i laxa
armera betong
dnb valutafond
licens immateriell tillgång
coop anderstorp jobb

Hotell- och turismprogrammet - Kristianstads kommun

Skolverket föreskriver med stöd av 4 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039) att bilaga 2 i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:44) om kurser för hotell- och turismprogrammet ska ha följande lydelse. Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem utkom från trycket. 2010-12-10 ArAbiskA.تارتمؤلما لماعأو قدانفلاو ةحايسلا في لمعي نأ ديري نم لىإ ةحايسلاو قدانفلا جمانرب هجوتي همانرب Hotell- och turismprogrammet یدرگناهج و لته دهاوخ دیا هدناوخ ناتسریبد زا شیپ یاه هرود رد ماش هک یسرد داوم یور یترمک دیکات و دیناوخ یم Plugga Hotell- och turismprogrammet! Att arbeta inom branscherna hotell, konferens och turism handlar mycket om att kunna erbjuda god service. På Hotell- och turismprogrammet lär du dig om just service och hur du bemöter olika typer av turister.

SKL 090506 Utbildningsdepartementet.pdf

Service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning och företagande, samt resmål och resvägar är viktiga delar i utbildningen.

018-727 28 80. Skicka epost. Ekeby bruk 752 Hur är undervisningen Hotell- och turismprogrammet?