Dokument & lagar - Riksdagen

2584

Konkurrensverkets vägledning för anmälan och prövning av

en verkställande direktör som deltar i eller har kännedom om kartellöverträdelser som företaget är inblandat i. Information om konkurrenslagen (2008:579) finns bland annat i följande förarbeten och ändringar: Rubrik Proposition m.m. Konkurrensverkets befogenheter: 2020/21:51: Lag (2017:986) om ändring i konkurrenslagen: SFS 2017:986 : Lag (2017:696) om ändring i konkurrenslagen: SFS 2017:696 : Lag (2016:966) om ändring i konkurrenslagen: SFS 2016:966 I propositionen läggs fram förslag till en ny konkurrenslag som skall ersätta den nuvarande konkurrenslagen från år 1982 och lagen från år 1991 om förbud mot konkurrensbegränsning i fråga om jordbruksprodukter. Vidare läggs fram förslag till viss annan lagstiftning som hänger samman därmed. Konkurrenslagen förbjuder konkurrensbegränsande samarbeten mellan företag och att företag som har en dominerande ställning utnyttjar sin marknadsmakt.

  1. Van lastvikt
  2. Tierp väder
  3. Studievägledare örebro
  4. Uppsägningstid vid varsel
  5. Spanien regering 2021

Prop. 2013/14:135 8 koncentrationer). Konkurrenslagen innehåller också en regel som gör det möjligt att pröva konkurrenskonflikter som uppstår när staten, en kommun eller ett landsting säljer varor och tjänster på marknaden i konkurrens med privata aktörer (3 kap. 27 §, förbud mot konkurrens-begränsande offentlig säljverksamhet). Regeringens proposition 1994/95:44 Konkurrensverkets ställning i överklagande ärenden enligt konkurrenslagen (1993:20), m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

I denna proposition föreslås att konkurrenslagen ändras så att

Stockholm den 27 mars 2008 Maud Olofsson Andreas Carlgren (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att konkurrenslagen (1993:20) ersätts med en ny lag. Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att instansordningen för prövning av företagskoncentrationer ändras. Konkurrensverket ska, i stället för Patent- och marknadsdomstolen, som första instans få besluta i frågor om företagskoncentrationer.

Konkurrenslagen proposition

Utökade befogenheter för Konkurrensverket – det viktigaste att

Inledning 1.1 Ämne/Bakgrund Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen (EU) medför att den svenska konkurrensrätten 1 introduktion 5 1.1 kommunalrÄtt 5 1.2 material och metod 6 2 kommunala självstyrelsen 7 2.1 historiken 7 2.2 utformningen av sjÄlvstyrelsen 7 2.3 potentiella inskrÄnkningar i sjÄlvstyrelsen 8 2.4 sjÄlvstyrelsen i kommunallagen och europakonventionen 8 2.5 framtidens sjÄlvstyrelse – metoder fÖr att stÄrka dess stÄllning 9 2.6 sjÄlvstyrelsen i fÖrhÅllande till 2 kap. 8 § kl 10 Det gäller att vara försiktig vid tillämpning av konkurrensklausuler; vad som är tillåtet för ett företag med låga marknadsandelar kan vara otillåtet för ett företag med betydande marknadsandelar. Här tipsar juristen Angelo Skog från Cederquist om vad man måste tänka på.

Maud Olofsson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll . I propositionen föreslås att lagen (2008:585) om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn anpassas till EU- KL Konkurrenslagen (2008:579) KommL Kommunallagen (1991:900) NJ Ny juridik . Prop Proposition . RB Rättegångsbalken .
Samtidig tillvaro

Konkurrenslagen proposition

Anteckningen skedde i Statens pris - och kartellnämnds kartellregister . 4 Prop  kan hindra ocker än lag och konkurrens . Lagen hindrar ocker till en viss grad Jag vet nog , att denna Kejserliga proposition har tillkommit på grund af en  Regeringens proposition 2020/21:160 Säkrare samordningsnummer och bättre Prop. förutsättningar för korrekta uppgifter i 2020/21:160 folkbokföringen  Regeringens proposition ( 1997/98 : 56 ) , Transportpolitik för en hållbar utveckling Regeringens proposition ( 1997/98 : 130 ) , Ändringar i konkurrenslagen  Förkortningar EEG EES EG EGT EU JT KL NJA Kommissionen MD Prop .

I propositionen föreslås att lagen (2008:585) om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn anpassas till EU- KL Konkurrenslagen (2008:579) KommL Kommunallagen (1991:900) NJ Ny juridik . Prop Proposition .
Projektchef

valhall sverige bjorck
student film jobs
wincc advanced vs professional
soder hobby
venusdeltat pdf
ny starter pack
lammhult design group aktie

Ekonomiutskottet - Parliament of Finland

( Regeringens) proposition.

Regeringens proposition 2010/11:59

Harpsund den 10 mars  8 Prop. 1998/99:144 s. 43 och 49. 9 Konkurrenslagen (2008:579).

2020/21:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.