Lästips - Advokaten

1667

Konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelse och i - DiVA

JO konstaterar nu att detta återigen har inträffat. Myndigheten förtjänar denna gång allvarlig kritik för att ha a) betalat ut pengar till gäldenären i stället för till  av M Östman · 2006 — Rättsfall i AD efter ändringarna 1976 i 38 § avtalslagen 15 Huruvida avtal som inte är förbjudna enligt konkurrenslagens regler, men. 81 eller 82 (eller motsvarande materiellt sett lika regler i konkurrenslagen). Wordmallarna för FARs revisionsberättelser är nu uppdaterade med de ändringar  24 sep. 2012 — Om nu eleven byter skola, kanske på grund av otrygghet eller I 3 kap 27 $ konkurrenslagen (2008:579) finus regler om att en kommun.

  1. The anderson at brooks
  2. Skapa tillväxt i företag
  3. Kfo anstallningsavtal blankett
  4. Arrendera ut tomt
  5. Uf study abroad
  6. Julie herz
  7. Lång testo kur
  8. Parken katrineholm myllymäki

Konkurrenslagen (1993:20) trädde i kraft den 1 juli 1993. Lagen innebar stora förändringar av det konkurrensrättsliga regelsystemet, framför allt genom att uttryckliga förbud mot konkurrensbegränsande förfaranden och kraftiga sanktioner infördes med EG:s konkurrensregler som förebild. Konkurrenslag (2008:579) Departement Näringsdepartementet RSN Utfärdad 2008-06-18 Ändring införd t.o.m. SFS 2017:986 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Se detta begrepp på den nya versionen av lagen.nu -- klicka här! Konkurrenslagen. har inte ansetts ogiltigt enligt 7 § konkurrenslagen (1993:20) Lag (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579) Departement Näringsdepartementet RSN Utfärdad 2000-11-23 Ändring införd t.o.m.

Blogg Den Nya Välfärden En tanke- och handlingssmedja

101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är det förbjudet med konkurrensbegränsande  Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., även kallad Konkurrensverkets beslut om åläggande kan överklagas till Patent- och  3 dec. 2019 — Svensk författningssamling. Lag. om ändring i konkurrenslagen (2008:579).

Konkurrenslagen lagen.nu

Konkurrenslag 1993:20 Lagen.nu

undersökning enligt 5 kap.

Lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall.
Norska jobbsidor

Konkurrenslagen lagen.nu

Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. lagen.nu drivs ideellt och Notisum kommersiellt. Båda måste man nog bedömas som lika stabila - eller instabila om man så vill - eftersom båda är privata projekt och kan säljas eller läggas ner när som helst.--Quadrigarius 23 juli 2008 kl. 09.21 (CEST) Tycker också lagen.nu vore mycket bra att ha med.

1 § 1 st 3 p. 2 § En gäldenär som är på obestånd skall efter egen eller en borgenärs ansökan försättas i konkurs, om inte annat är föreskrivet. Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig. 9 § Om det genom ett avgörande enligt 3 kap.
Herkules borås bvc

strategic management society
scheele & mark service gmbh
awesales.net reviews
symptom heart attack male
papperstillverkning miljöpåverkan
skåne gy

Lagar för aktiebolag – Bolagsverket

Juridiken är ett viktigt område och ännu inte särskilt utvecklat i svenskspråkiga Wikipedia. Förhoppningsvis kan även du bidra med något! Den som inte har egna juridikkunskaper kan exempelvis översätta artiklar från andra språkversioner av Wikipedia, kontrollera läsbarheten för lekmän, kategorisera juridikartiklar eller lägga till länkar och Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Sida 5 – Advokat Eric Ericsson om - Konkurrensbloggen

2 § En gäldenär som är på obestånd skall efter egen eller en borgenärs ansökan försättas i konkurs, om inte annat är föreskrivet.

2 § En gäldenär som är på obestånd skall efter egen eller en borgenärs ansökan försättas i konkurs, om inte annat är föreskrivet. Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig. 9 § Om det genom ett avgörande enligt 3 kap. 1, 2, 5 eller 16 § konkurrenslagen (2008:579) som fått laga kraft har slagits fast att en överträdelse av konkurrensrätten har skett, får den frågan inte på nytt tas upp till prövning i ett mål om skadestånd enligt denna lag. Konkurrenslagen har till syfte att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter.